نگاهم کن

 

"نگاهم کن"

صدایم کن ، نگاهم را ببین ای مهربانم

صدایم خسته است از درد دوری و فراق هم زبانم

تو می دانی، تو می فهمی که آرامش ندارم

فقط تو می توانی که ببینی بی قرارم

نگاهم کن ، نگاهت را خریدارم

که من عمری به تو عشق بدهکارم

چه می گویی تو ای گنجشک خسته

تو هم یارت با کسی دیگر نشسته...

کنار سنگدلی های زمونه

ببین ای هم نفس این دل چه خونه...

سید محمد موسوی

1390/9/20

/ 1 نظر / 7 بازدید