" غزل نگاهت "

" غزل نگاهت "

در سکوت  یک شبی تنها و خسته

با نگاهی عاشق و پری شکسته

من به دنبال  نگاهت آرمیدم

یک غزل از آن نگاهت را خریدم

تو به پیش من نشستی ساکت وسرد

من کنارت لحظه ها را می دویدم

 

سید محمد موسوی

     29/3/1390

/ 0 نظر / 12 بازدید