شبی رؤیایی

شبی رؤیایی

در شبی رؤیایی به سراغ  تو می آیم

در کنار برگ های زیر پایت آرام

در هوای نیمه ابری می نشینم

نزدیک ترینم به صدای قلبت

میشود دید چقدر آرامی

از هزاران راه دور آمده ام

تو چقدر زیبایی

گه گاه به تو می اندیشیدم

ولی انگار رسیدم به آنچه در خیالم میگنجید

مرا با آن نگاهت شادمان کن...

محمد موسوی

27/4/1390

/ 1 نظر / 7 بازدید