***تپش قلب کبوتر***

***تپش قلب کبوتر***

بی تو با این دل بی تاب و توانم چه کنم

طاقت دوری تو سخت ترین کار من است

چه کنم دست خودم نیست

که با هر چه بسازم

 به ته  کوچه بن بست رسم

راه بسیار است

می شمارم لحظه ها را

می نگارم غصه ها را

از غم دل نگرانی های فردا

می نویسم:

چه کنم با غم در فردایم

 

ناگه صدایی از دور به گوش میرسد

که تو ای کبوتر خسته پر و شکسته بال

به افق راهی شو

که در آنجا نوری است

و در آن سوی مجال

آفتابی پیداست

که توانت بدهد

و صدای تپش قلب کبوتر این است:

به امید دیدن تو

و به شوق آرزویت می پرم...

محمد موسوی

/ 0 نظر / 7 بازدید