***تو مرا گذاشتی و رفتی***

***تو مرا گذاشتی و رفتی***

تو مرا گذاشتی و رفتی در این هوای ابری

تو چه میفهمیدی که تو را در قلبم

در تمام فکرم

و در این دفتر چند برگ قشنگ زندگی ام ، حک نمودم

تو مرا با همه دلتنگی هایم

با صدای بی صدایم

گذاشتی و رفتی

اما من ...

با شمیم رویت زندگی خواهم کرد...

محمد

/ 0 نظر / 11 بازدید