صدای چیک چیک مرگ

آروم آروم داری میای            کنار این تن نحیف

کنار من که خسته ام                کنار این تن ضعیف

دارم صداتو میشنوم              میگی دارم میام پیشت

دارم میام به دیدنت              تو ای گل ناز و ظریف  

                                                                   اردیبهشت-90

                                                      محمد موسوی 

/ 1 نظر / 9 بازدید