پروازلحظه ها

 

 

 

پروازلحظه ها

 

گاهی میان ظلمت نا پیداها گم میشویم

 

گاهی تمنا میکنیم از هر کسی

 

تا نشکند دل را میان بی کسی...

 

گاهی لبی را میتوان از جرعه ای سیراب کرد

 

گاهی لباسی نو میشود به تن کرد

 

گاهی به ساز هر کسی باید رقصید

 

گاهی نگاه آشنایی با صدای مهر و الفت تو را میخواند

 

گاهی...

 

گاهی لحظه ها پرواز میکنند...

محمد موسوی

24/4/1390

تقدیم به همه ی دلهای دلگیر

/ 1 نظر / 8 بازدید